Revisjon fra Achilles UNCE

15.07.2022

Vi har blitt revidert av Achilles UNCE denne våren. Det tar vi vi svært seriøst, da vi er opptatte av å holde oss profesjonelle ovenfor kunder, leverandører og under-leverandører. Vi er alltid ute etter å strekke oss til å bli best på kontroll av stolper, men også ha de beste systemene tilrettelagt for de som gjør jobben ute i felt. Achilles UNCE ønsker å sikre kvalitet i alle ledd.  Revisjon er noe vi tror er utrolig nyttig for alle parter, og vi kan sette pris på det vi gjør bra, men bli mer bevisst på hva vi kan jobbe med videre. 

Du kan lese mer om Achilles UNCE her.

Noe som ble sagt i sammendraget var:

Revisjonen hadde ingen avvik. Resultatene ble gode, Geokontroll fikk en score på 95%.  Områdene det ble 100% på var:

– Miljøledelse
– Arbeidstid
– Opplæring og evne/kompetansevurdering
– Antidiskriminering og rekrutteringspraksis 

 Ta gjerne kontakt for innsikt i kontrollen.