Feltløsning Smallmap

Smallmap er tilgjengelig på alle plattformer

Dynamisk

Fleksibel løsning i forhold til hvilken informasjon som skal registreres

Registrering av egenskaper skjer med en mobil enhet

Kan tilpasses den enkelte kundes behov

Sikrer at registrering utføres på en enhetlig måte til avtalt kvalitet

Setter opp hvilken informasjon som må/kan registreres

Importerer/eksporterer data med egenskaper til NIS-systemet

Sikrer at all informasjon blir registrert

Viser stolpens posisjon i forhold til kartet

Forbedret kvalitet ved registrering

Enkelt å posisjonere / reposisjonere stolper

Offline kart der det ikke er mobil dekning

Kartkilde er Norge Digitalt

Enkelt å ta bilder som knyttes til stolpen

Av alle stolper eller kun de som har feil/mangler

Bildene legges rett inn på stolpeobjektet

Innmåling med C-pos

Innmåling med C-pos øker nøyaktigheten på innmåling.

GNSS-antenne

Blåtann

Målestang

GPS og GLONAS / SBAS

1-2cm (grunnriss), 2-4cm (høyde)

Vekt: 650g

IP67

Brukes direkte i SmallMap og kvalitet/koordinater blir lagret, og kan overføres til andre NIS systemer