HMS & Kvalitet

HMS er prioritet nummer én i Geokontroll AS. De menneskene som går med en Geokontroll logo skal alltid ha nok kunnskap og kompetanse til å utføre sitt arbeid på en trygg og sikker måte. De skal trives i jobben de gjør og gis frihet til å legge opp sin egen arbeidshverdag.

Vårt mål er å gi den høyeste grad av kvalitetsarbeid til våre kunder. Dette er ord som er lett å bruke, men som krever dedikert arbeid for å få til i praksis.

Last ned vår Gratis kvalitetshåndbok 

Kvalitetssystem

Sidemannskontroll

Vi utfører registreringskontroll på alle våre jobber for å verifisere at registreringen utføres på den måten vi har avtalt med kunden – og for å luke bort evt. feil eller mangler før leveranse. Dette gjøres ved at man underveis i jobben tar ut en excel rapport (eller ser igjennom bilder) og går igjennom registrerte egenskaper/dokumentasjon. Disse egenskaper/dokumentasjon skal samsvare med kundens ønsker til både nøyaktighet, utførelsesmetode og grad av kvalitet. Kontrollen utføres regelmessig og underveis i større jobber (for å unngå følgefeil), samt en gang før endelig leveranse. I mindre jobber utføres kontrollen en gang før leveranse.

Internkontroll

Internkontroll utføres jevnlig for å se til at våre kontrollører har det fokus og tilstedeværelse som kreves for å utføre kvalitetsarbeid. En internkontroll gjøres ved at fagansvarlig eller kvalitetsansvarlig “går etter” arbeidet til kontrollør på en ferdigstilt / snart ferdigstilt jobb. Her velger man forskjellige områder i jobben og utfører etterkontroll av arbeidet som er gjort. Man ser etter at rutiner er fulgt og at alle evt. avvik er registrert inn. Det gåes mange områder (stikkprøver), samt arbeid fra forskjellige dager, for å få en forståelse av helheten i arbeidet som er utført. Hvis det oppdages at det ikke er utført arbeid etter den kvalitet vi ønsker, blir kontrolløren bedt om å gå deler av jobben – eller i verste konsekvens (ved grove feil), hele jobben på nytt. Resultatet av denne jobben forteller oss at vi leverer et godt produkt, men er samtidig viktig for å opprettholde denne standarden og å luke bort (og lære av) de feilene som oppdages.

Registreringskontroll

Da den tradisjonelle formen av sidemannskontroll allerede er dekket i gjennom vår registrerings -og internkontroll, tenker vi litt annerledes i forhold til “sidemanns”. Vi benytter den som et ledd og supplement i kompetanseheving. Kontrollørene gjentar arbeidet til en annen kontrollør og sammenligner rapporteringen med sin egen. Ved å se hvordan andre utfører råte- og tilstandskontroll, hva de fokuserer mest på, samt hvordan (og hvor nøye) dette registreres – gis man et inntrykk på om man er grundig nok i sitt eget arbeid. Formålet er i så måte like mye å lære av hverandre, som å «se etter feil».

Vi er offesielt sertifisert av Miljøfyrtårn®

Sikkerhet

  • Godkjent verneutstyr for arbeidet
  • Mobiltelefon, godkjente satelitt-telefoner
  • Varslingsrutiner
  • HMS håndbok gjennom infotjenester på web og mobil, SJA, risikovurdering
  • Kontrolørene Jobber ofte i team

Kompetansekrav til våre stolpekontrollører

  • Ønsker minimum 2 års praksis fra jobb med linjearbeid, hvor oppsetting og nedtaking av stolper har vært blant hovedoppgavene
  • Sammen med en erfaren kontrollør ha gjennomført minst en måneds stolpekontroll, hvor minst 1000 stolper er kontrollert i felt.
  • Bestått Geokontrolls teoriprøve for stolpekontroll i energi bransjen.
  • Sertifisert: Alle våre kontrollører innehar kompetansekravene over og er i tillegg sertifisert etter gjennomgått opplæring i forhold til energiverk.