HMS

Ta stolpekontrollen på alvor

Stolperegistrering og tilstandskontroll av stolpekurser, enkeltstolper, trestrevere og hjelpestolper er en nødvendighet av flere grunner.

 • Ut fra lov om sikkerhet arbeidsmiljø for berørt drift- og vedlikeholdspersonell.
 • Kan avverge livsfarlige situasjoner
 • Vil medvirke til en optimal leveringspresisjon av strøm og kommunikasjon
 • Sikrer et bedre grunnlag for rasjonell drift og vedlikehold
 • Gir grunnlagsdata for økonomisk oppfølging og kontroll
 • Ut fra krav til driftsikkerhet og leveringspresisjon
 • Ut fra krav om en optimal økonomisk forvaltning av investerte anleggsmiddler

En stolpe som er råtten, eller skadet av andre årsaker, skal behørlig merkes og skiftes ut snarest mulig.

Hvis en stolpe er løs i roten, skjev eller av andre grunner i en slik tilstand at det er uforsvarlig for personell å bestige eller arbeide i eller omkring stolpen må nødvendigvis utbedringer skje.

Har stolpen begynnende eller små råtskader kan impregnering anbefales. behandlingen er mest aktuell ved skader på høgspentstolper og master som medfører store kostnader ved utskifting.

Effektivt vedlikehold forlenger stolpens levealder og er derved god økonomi

De vanligste stolpesykdommene

Følgende aktuelle påvirkninger vil medføre alvorlige konsekvenser for stolpens helsetilstand

 • Soft-rot er soppangrep fra utsiden av stolpen
 • Kjerne-råte er soppangrep i stolpens indre deler
 • Insektangrep, maur, biller og mark
 • Hakkespettskader

Stolper kan også være skadet av fysiske påvirkninger, som for eksempel påkjørt av kjøretøyer, snøplog etc..

Sikkerhet

 • Godkjent verneutstyr for arbeidet
 • Mobiltelefon, godkjente satelitt-telefoner
 • Varslingsrutiner
 • HMS håndbok gjennom infotjenester på web og mobil, SJA, risikovurdering
 • Kontrolørene Jobber ofte i team

Sikkerhet

 • Godkjent verneutstyr for arbeidet
 • Mobiltelefon, godkjente satelitt-telefoner
 • Varslingsrutiner
 • HMS håndbok gjennom infotjenester på web og mobil, SJA, risikovurdering
 • Kontrolørene Jobber ofte i team