Metode ved Råtekontroll

Hva benytter vi i en gjennomføring av råtekontroll?

Geokontroll benytter REN som basis for gjennomføring av råtekontrollen.

Utstyr som brukes i kontrollen:

Resistograf i PD serien 300/400
Murehammer
Kikkert
Kniv
Stolpekontrolløren graver rundt alle stolpene der dette er mulig.

Det brukes kniv for å gjøre stikktester rundt hele jordbåndet av stolpen, for å sjekke fibrene i treverket og for å utelukke softråte.

Hva gjør vi for å utelukke råte?

Det bores i jordbåndet 30 grader med resistograf for å utelukke innvendig råte.

Det blir i tillegg banket med murehammer fra jordbåndet og opp til ca. 2 meter over bakken rundt hele stolpen for å avdekke innvendig råte over bakkenivå.

Ved mistanke om innvendig råte, blir det boret flere ganger med resistograf for å få avdekket råteangrepet.

Hva skjer ved funn av råte?

Ved funn av råte blir det oppgitt en reststyrkeverdi på stolpen i % etter en på forhånd utregnet tabell i forhold til stolpediameter.

Tabellen er utregnet med utgangspunkt i Steinar Ræfnes, SINTEF Elforsk, beregninger for reststyrkeverdi.

Ved å bruke stolpens reststyrkeverdi, er det lettere å vurdere restlevetiden riktig, og hindre at utskifting av stolper blir utført for tidlig.

De forskjellige skader som kan forventes å opptre (soft-kjerne-lommeråte, hakkespetthull, mekanisk, sprekker) kan dokumenteres i forhold til reststyrkeverdi eller REN-tabell.

Ved behov så setter vi på forskjellige varslingsbånd ut ifra skaden på stolpen.

Feltløsning Smallmap

Geokontroll har fått utviklet en løsning for effektiv og sikker registrering av informasjon.

Referanser

Tusenvis av kontrolerte stolper gir gode referanser og spennende prosjekter.

HMS

Sikkerhet i godt utstyr, solid opplæring, erfaring og gode varslingsrutiner.

Feltløsning Smallmap

Geokontroll har fått utviklet en løsning for effektiv og sikker registrering av informasjon.

Referanser

Tusenvis av kontrolerte stolper gir gode referanser og spennende prosjekter.

HMS

Sikkerhet i godt utstyr, solid opplæring, erfaring og  gode varslingsrutiner.