Metode ved Råtekontroll

Hva benytter vi i en gjennomføring av råtekontroll?

Geokontroll benytter REN som basis for gjennomføring av råtekontrollen.

Utstyr som brukes i kontrollen:

Resistograf i PD serien 300/400
Murehammer
Kikkert
Kniv
Stolpekontrolløren graver rundt alle stolpene der dette er mulig.

Det brukes kniv for å gjøre stikktester rundt hele jordbåndet av stolpen, for å sjekke fibrene i treverket og for å utelukke softråte.

Hva gjør vi for å utelukke råte?

Det bores i jordbåndet 30 grader med resistograf for å utelukke innvendig råte.

Det blir i tillegg banket med murehammer fra jordbåndet og opp til ca. 2 meter over bakken rundt hele stolpen for å avdekke innvendig råte over bakkenivå.

Ved mistanke om innvendig råte, blir det boret flere ganger med resistograf for å få avdekket råteangrepet.

Hva skjer ved funn av råte?

Ved funn av råte blir det oppgitt en reststyrkeverdi på stolpen i % etter en på forhånd utregnet tabell i forhold til stolpediameter.

Tabellen er utregnet med utgangspunkt i Steinar Ræfnes, SINTEF Elforsk, beregninger for reststyrkeverdi.

Ved å bruke stolpens reststyrkeverdi, er det lettere å vurdere restlevetiden riktig, og hindre at utskifting av stolper blir utført for tidlig.

De forskjellige skader som kan forventes å opptre (soft-kjerne-lommeråte, hakkespetthull, mekanisk, sprekker) kan dokumenteres i forhold til reststyrkeverdi eller REN-tabell.

Ved behov så setter vi på forskjellige varslingsbånd ut ifra skaden på stolpen.