Referanser

Energiverk

 • Glitre Energi Nett
 • NTE Nett
 • Norges Nett
 • Drangedal Everk
 • Elverum Energi
 • Sunnfjord Energi
 • Hurum Energi
 • Lier Energi
 • Notodden Energi
 • Ringeriks-Kraft
 • Hallingdal Kraftnett
 • Vest-Telemark Kraftlag
 • Nordmøre Energiverk
 • Hålogalands Kraft
 • Rissa Kraftlag
 • Uvdal Kraftforsyning SA
 • Hjartdal Elverk
 • Gudbrandsdal Energi Nett

Telenor

 • Kontrollert mer enn 2 millioner stolper over 15 år

 

Andre

 • Statens Vegvesen Buskerud
 • Drammen kommune
 • Seljord kommune
 • Trondheim kommune
 • Statkraft Energi
 • Tønsberg kommune
 • Tjøme kommune
 • Nøtterøy kommune
 • Sandefjord kommune
 • Horten kommune
 • Larvik kommune
 • Vestre Toten kommune

Medlemskap & Godkjenninger

~

Selskapet har de nødvendige forsikringer for gjennomføring av oppdraget

Registrert medlem av REN

Godkjent i Achilles kvalifikasjonsordningen og Doffin

Prosjekter & Sammarbeid

Geokontroll er med i FOU prosjektet «råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper»

Vi samarbeider med elektroutvikling angående bøying av stolper, for å måle fiberstyrke.

Råtekontroll

Effektivt vedlikehold forlenger stolpenes levetid og er derved god økonomi.

Feltløsning Smallmap

Geokontroll har fått utviklet en løsning for effektiv og sikker registrering av informasjon.

HMS

Sikkerhet i godt utstyr, solid opplæring, erfaring og gode varslingsrutiner.

Råtekontroll

Geokontroll benytter REN som basis for gjennomføring av råtekontroll.

Feltløsning Smallmap

Geokontroll har fått utviklet en løsning for effektiv og sikker registrering av informasjon.

HMS

Sikkerhet i godt utstyr, solid opplæring, erfaring og  gode varslingsrutiner.