Referanser

Geokontroll har kunder over hele landet innenfor energiverk/kommuner/ etc. Ønsker du referanser, vil vi sende deg liste på mail. Fyll ut skjema under og trykk Send.


Medlemskap & Godkjenninger

~

Selskapet har de nødvendige forsikringer for gjennomføring av oppdraget

Registrert medlem av REN

Godkjent i Achilles kvalifikasjonsordningen og Doffin

Prosjekter & Sammarbeid

Geokontroll er med i FOU prosjektet «råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper»

Vi samarbeider med elektroutvikling angående bøying av stolper, for å måle fiberstyrke.

Råtekontroll

Effektivt vedlikehold forlenger stolpenes levetid og er derved god økonomi.

Feltløsning Smallmap

Geokontroll har fått utviklet en løsning for effektiv og sikker registrering av informasjon.

HMS

Sikkerhet i godt utstyr, solid opplæring, erfaring og gode varslingsrutiner.

Råtekontroll

Geokontroll benytter REN som basis for gjennomføring av råtekontroll.

Feltløsning Smallmap

Geokontroll har fått utviklet en løsning for effektiv og sikker registrering av informasjon.

HMS

Sikkerhet i godt utstyr, solid opplæring, erfaring og  gode varslingsrutiner.