Resistograf

En resistograf er en bormaskin med en nål på 3 mm tykk, som måler både motstanden i trevirke og trykkbelastningen elektronisk.Geokontroll benytter to typer resistografer PD300 og PD400, 300 og 400 er lengden på nålen som det bores med samt PD står for at den er elektronisk.

Hvorfor bruker vi Resistograf?

Fordelen med å bruke resistograf er at du får en elektronisk graf som viser stolpens tilstand innvendig i stolpen. Du kan se åringene og du kan se kvaliteten på treverket (fiberstyrke) som faktisk er viktigere en selve råten. Stolper med svak fiberstyrke kan du ikke banke deg frem til eller finne på annen måte en god opplæring, og kunnskap om trevirke og hvordan dette påvirker styrken i treviker. Som kunde kan du få dokumentert kvaliteten på alle stolpene ved filer som lagres sammen med bilder og andre egenskaper som tilhører den aktuelle stolpen.

Ønsker du Råtekontroll med Resistograf?

Ta kontakt i dag, så kartlegger vi dine behov snarest mulig.