Feltløsning

En god feltløsning “jobber for deg” – og ikke motsatt. Det er viktig for oss at vi tilbyr våre kontrollører løsninger som gjør deres digitale arbeid så flytende og lett som mulig – samtidig som vi oppfyller alle ønsker som kunder måtte ha i forhold til dokumentasjon og registrering av egenskaper (og evt. avvik).

r

Tilgjengelig på alle plattformer

  • Dynamisk
r

Fleksibel løsning i forhold til hvilken informasjon som skal registreres

  • Registrering av egenskaper skjer med en mobil enhet
  • Kan tilpasses den enkelte kundes behov
r

Sikrer at registrering utføres på en enhetlig måte til avtalt kvalitet

  • Setter opp hvilken informasjon som må/kan registreres
  • Importerer/eksporterer data med egenskaper til NIS-systemet
  • Sikrer at all informasjon blir registrert
r

Viser stolpens posisjon i forhold til kartet

  • Forbedret kvalitet ved registrering
  • Enkelt å posisjonere / reposisjonere stolper
  • Offline kart der det ikke er mobil dekning
  • Kartkilde er Norge Digitalt
r

Enkelt å ta bilder som knyttes til stolpen

  • Av alle stolper eller kun de som har feil/mangler
  • Bildene legges rett inn på stolpeobjektet
r

Innmåling med C-pos

Øker nøyaktigheten på innmåling.

  • GNSS-antenne
  • Blåtann
  • Målestang
  • GPS og GLONAS / SBAS
  • 1-2cm (grunnriss), 2-4cm (høyde)
  • Vekt: 650g
  • IP67
  • Brukes direkte i SmallMap og kvalitet/koordinater blir lagret, og kan overføres til andre NIS systemer

Smallmap

Vi benytter Smallmap som vår feltløsning. I denne løsningen kan vi lett navigere, flytte eller opprette nye objekter, registrere ønskede egenskaper i et skjema som gjøres unikt for hver kunde. Smallmap støtter også GPS innmåling, terrenghøyde, lagring av resistograf filer, bildetaking m.m. Fordelen med smallmap er at den er lite tidkrevende å bruke (høyere daglig produksjon) og at den kan tilpasses kundens behov og ønsker.

Andre feltløsninger

Vi har benyttet, og kan benytte, de fleste typer feltløsninger. Ved arbeid for forskjellige kunder har vi benyttet Speedycraft, Field Manager, FLOW m.fler. Det er mulig å la oss jobbe i deres egen feltløsning – eller vi kan tilpasse smallmap på en slik måte at den utfører den samme jobben som deres eget system.

Er du interresert i våre tjenester?

Ta kontakt i dag, så kartlegger vi dine behov snarest mulig.