Linjebefaring

Linjebefaring utføres i forbindelse med utførelse av råtekontroll – kontrollørene som benyttes til dette har kontrollert fra 10.000 til over 200.000 stolper.

Vi har ekspertisen du trenger

Vi dokumenterer avvik med bilder og merknader – og melder umiddelbart i fra til driftssentral eller kontaktperson ved kritiske tilfeller. Vi ser etter avstander til vegetasjon, tilstand og evt. mangler på barduner, isolatorer, stag, travers, kabler, skrot eller hindringer for arbeid i stolpen osv.

Hva er Linjebefaring?

Image Item

Hva kontrolleres ved linjebefaring av høyspent?

  • Travers
  • Isolator
  • Gnistgap
  • Jording
  • Ledningsskade
  • Luftfartshinder
  • Opphengfeste
  • Overspenningsvern
  • Bryterbetjening skadet
  • Bryterisolator skadet

Image Item

Hva kontrolleres ved linjebefaring av lavspent?

  • Isolator
  • Jording
  • Ledningsskade
  • Opphengfeste
  • Faseline blank kordel-skade/brudd
  • Kontaktklemme
  • Belagt line skade på isolasjon

Image Item

Krav til jording

  • Jording av anleggsdeler
  • Berøringsspenninger
  • Potensialforbindelser
  • (Kveil under bryterbetjeninger)
  • Seriejording

Image Item

Lavspenningsnett materiell

  • Topphette
  • Ex 2x25 - 4 x 150 Al
  • Blank tråd Al eller Cu
  • Veilys
  • Stolpe min. jbd = 16 cm
  • Fester i vinkel og ende skal
   ha gjennomgående bolt
   (gjelder ikke gamle isolatorer og lignende)

Trenger du linjebefaring av høyspent eller lavspent?

Ta kontakt i dag, så kartlegger vi dine behov snarest mulig.