Råtekontroll av stolper med resistograf

Kravet til stolpekontroll er at det skal gjennomføres systematisk kontroll av stolper innen 20 år etter oppføring, deretter skal stolpene undersøkes minst hvert 10. år.

Råtekontroll av stolper med resistograf

Kravet til stolpekontroll er at det skal gjennomføres systematisk kontroll av stolper innen 20 år etter oppføring, deretter skal stolpene undersøkes minst hvert 10. år.

Geokontroll utfører følgende tjenester

Råtekontroll
Linjebefaring
GPS innmåling med nyeste generasjon av GNSS mottaker
Tilpasset alle NIS-systemer
Kontroll av barduner, stag og andre festeordninger
Vurdering av vegetasjon og andre terrengfaktorer
Sikkerhetsvurdering
Merking av stolper
Geokontroll holder seg løpende oppdatert om utviklingen innenfor fagområdet både i form av nytt utstyr og nye metoder.
Vi er en av deltakerne i FOU prosjektet Råtekontroll og restlevetidsvurdering av trestolper i regi av Energi Norge og SINTEF.
Geokontroll benytter resistograf for gjennomføring av selve råtekontrollen. Opplysninger om kontroll, tidspunkt og geografisk plassering registreres og arkiveres.

Vi har erfarne stolpekontrollører

De samler inn data ute i felten, og disse vil deretter overføres til kundens NIS-system. Vi kan også importere eksisterende informasjon inn i løsningen før kontrollen starter, slik at eksisterende data lettere kan benyttes og oppdateres under kontrollen.

Geokontroll har utviklet en feltløsning for effektiv og sikker registrering av informasjon, som viser stolpenes posisjon i forhold til grunnkartet

Løsningen kan enkelt tilpasses kundens behov i forhold til hvilken informasjon som skal registreres.

Vi tilbyr innmåling av stolper med centimeters nøyaktighet

Geokontroll benytter nyeste generasjon GNSS mottaker med CPOS korreksjoner. Dette betyr at vi nå kan posisjonere stolpene med centimeters nøyaktighet både i forhold til geografisk posisjon og høyde. Vi måler inn både høyde i terrenget og høyde på selve stolpen.

Vi kan også ta bilder av stolpene for oversikt av nettet og avvik. Bildene blir lagret på stolpe objektet og kan også leveres sammen med resultatene fra kontrollen. Dette vil bidra til å forenkle planlegging og gjennomføring av nye arbeider i fremtiden.

Hvordan vi jobber

Feltløsning Smallmapp: Effektiv og sikker registrering av informasjon på alle enheter