Stolpekontroll

Kravet til stolpekontroll er at det skal gjennomføres systematisk kontroll av stolper innen 20 år etter oppføring, deretter skal stolpene kontrolleres minst hvert 10. år.

Krav fra myndighetene

Grunnen til at myndighetene stiller krav om systematisk råtekontroll av stolper – er for å sikre verdier og helse. Stolper som ikke er kontrollert kan utgjøre en stor risiko for montører, beboere og gjenstander i nærheten (hvis stolpen skulle knekke / falle over).

Stolpekontroll utføres ved å sjekke kvaliteten på treverket i stolpen – både på innsiden og utsiden, samt over og under bakken. Det sjekkes også at stolpen er fundamentert godt og det sees etter andre avvik ift. til forskrifter. Kun ved å teste styrken i trefibrene kan man konstatere at stolpen er trygg ift. til å arbeides i, har den bæreevne som kreves og at den tåler påkjenninger i miljøet.

Vi tar stolpekontrollen på alvor

Stolperegistrering og tilstandskontroll av stolpekurser, enkeltstolper, trestrevere og hjelpestolper er en nødvendighet av flere grunner.

  • Ut fra lov om sikkerhet arbeidsmiljø for berørt drift- og vedlikeholdspersonell
  • Kan avverge livsfarlige situasjoner
  • Vil medvirke til en optimal leveringspresisjon av strøm og kommunikasjon
  • Sikrer et bedre grunnlag for rasjonell drift og vedlikehold
  • Gir grunnlagsdata for økonomisk oppfølging og kontroll
  • Ut fra krav til driftsikkerhet og leveringspresisjon
  • Ut fra krav om en optimal økonomisk forvaltning av investerte anleggsmiddler

En stolpe som er råtten, eller skadet av andre årsaker, skal behørlig merkes og skiftes ut snarest mulig.

Hvis en stolpe er løs i roten, skjev eller av andre grunner i en slik tilstand at det er uforsvarlig for personell å bestige eller arbeide i eller omkring stolpen må nødvendigvis utbedringer skje.

Har stolpen begynnende eller små råtskader kan impregnering anbefales. behandlingen er mest aktuell ved skader på høgspentstolper og master som medfører store kostnader ved utskifting.

De vanligste stolpesykdommene

Følgende aktuelle påvirkninger vil medføre alvorlige konsekvenser for stolpens helsetilstand

  • Soft-rot er soppangrep fra utsiden av stolpen
  • Kjerne-råte er soppangrep i stolpens indre deler
  • Insektangrep, maur, biller og mark
  • Hakkespettskader

Stolper kan også være skadet av fysiske påvirkninger, som for eksempel påkjørt av kjøretøyer, snøplog etc..

Våre tjenester

Råtekontroll med Resistograf

Vi bruker resistograf under vår råtekontroll for nøyaktige og pålitelige målinger.

Linjebefaring

Våre kontrollører har kontrollert fra 10.000 til over 200.000 stolper.

Feltløsning

Vi oppfyller alle ønsker i forhold til dokumentasjon og registrering av egenskaper.

[dnxte_coverflowslider_parent dnxte_coverflow_autoplay_show_hide=»off» dnxte_coverflow_loop=»on» dnxte_coverflow_centered_slides=»on» dnxte_coverflow_grab=»on» dnxte_coverflow_mousewheel_enable=»off» dnxte_coverflow_spacebetween=»84″ dnxte_coverflow_arrows=»on» dnxte_coverflow_pagination_type=»none» dnxte_coverflow_slide_shadows=»on» dnxte_coverflow_slide_rotate=»22″ dnxte_coverflow_slide_stretch=»55″ dnxte_coverflow_slide_depth=»44″ dnxte_coverflow_arrow_color=»#0B435C» dnxte_coverflow_arrow_background_color=»rgba(234,234,235,0.69)» dnxte_coverflow_arrow_size=»88″ dnxte_coverflow_arrow_margin=»36px||||false|false» dnxte_coverflow_breakpoint_desktop_tablet=»2″ dnxte_coverflow_breakpoint_desktop_phone=»1″ dnxte_coverflow_breakpoint_desktop_last_edited=»on|desktop» disabled_on=»off|off|on» _builder_version=»4.9.2″ _module_preset=»default» text_text_color=»#FFFFFF» content_text_color=»#FFFFFF» custom_margin=»||||false|false» custom_padding=»||||false|false» text_text_align_tablet=»» text_text_align_phone=»center» text_text_align_last_edited=»on|phone» content_text_align_tablet=»» content_text_align_phone=»center» content_text_align_last_edited=»on|phone» border_radii=»on|3px|3px|3px|3px» border_radii_image_border=»off|3px|3px|3px|15px» box_shadow_style_image_box_shadow=»preset3″ locked=»off» box_shadow_blur__hover_enabled=»on|desktop» box_shadow_spread__hover=»12px» box_shadow_spread__hover_enabled=»on|desktop» _i=»0″ _address=»5.2.0.0″ /]